Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset

Lappsetin tuotepakkaukset ja elinkaaren lopussa olevien tuotteiden kierrätys

Lappsetin tuotepakkaukset ja elinkaaren lopussa olevat tuotteet voidaan kierrättää ja/tai käyttää hyödyksi energiana. Kerättävät materiaalit ja keräysohjeet voivat vaihdella paikkakunta- ja toimijakohtaisesti. Alla olevat ohjeet on tehty yleisen käytännön mukaan.

Tarkista kuitenkin aina oman alueesi kierrätys- ja keräysohjeet.

Puupakkaukset ja maalatut puutuotteet, joita ei ole kyllästetty

Puupakkauksia ja puuosia voidaan kierrättää soveltuvin osin. Hävitettävä puu voidaan käyttää hyödyksi polttoaineena korvaamaan fossiilisia polttoaineita, energian ja lämmön tuotannossa. Puujätettä voidaan käyttää laadusta riippuen tavanomaisissa biopolttovoimalaitoksissa muiden polttoaineiden ohessa tai luvan saaneissa jätteenpolttolaitoksissa. Puujae toimitetaan energiapuukeräykseen.

Suojauksella käsitellyt puuosat

Puunsuojaus pidentää puisen tuotteen elinikää huomattavasti. Suojauskäsitellyt osat voidaan käyttää soveltuvin osin uudelleen rakenteisiin. Hävitettävät osat toimitetaan asianmukaisesti suojakäsitellyn puun kierrätyspisteeseen.

Laminaattilevyt 

Laminaattilevyt voidaan käyttää uudelleen rakenteisiin soveltuvin osin tai hyödyntää energiana luvan saaneissa jätteenpolttolaitoksissa. Laminaatit toimitetaan jätteenpolttolaitokseen.

Metallit 

Metallit ovat kierrätyskelpoisia ja voidaan jalostaa teollisuuden uusioraaka-aineeksi. Metalliosat lajitellaan metallinkeräykseen.

Teräsvahvisteiset köydet ja verkot

Köysistä ja verkoista voidaan murskaamalla erotella muovi ja metalli. Muovi hyödynnetään energiana ja metalli uusioraaka-aineena. Köydet ja verkot kelpaavat yleensä metallinkeräykseen.

Paperi, pahvi ja kartonki

Paperi-, pahvi- ja kartonkijakeet toimitetaan kierrätettäviksi käsittelylaitoksille. Paperi, pahvi ja kartonki lajitellaan erilliskeräykseen.

Turva-alustalaatat

Käytetyt alustat toimitetaan kumikierrätykseen. Kumirouheella korvataan uusiutumattomia luonnonmateriaaleja. 

Muoviosat

Muoviosat ovat pääsääntöisesti materiaalimerkittyjä ja ne voidaan sen perusteella joko käyttää uusioraaka-aineena tai hyödyntää energiana luvan saaneissa jätteenpolttolaitoksissa. Muoviosat toimitetaan muovien keräyspaikolle.