Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset

Toiminnalliset oppimisympäristöt

Koulupihat tarjoavat alustan uuden oppimiselle, vapaalle liikunnalle ja sosiaaliselle yhdessäololle.

Jokaisessa ympäristössä on mahdollisuus oppia. Oppimista voi tapahtua sisällä ja ulkona, luokassa tai aulassa. Tarjoamme ratkaisuja ja asiantuntemusta monimuotoisten, toiminnallisten oppimisympäristöjen suunnitteluun ja toteutukseen. Vaikka tuotteemme painottuvat leikkipaikka- ja liikuntavälineisiin, ajatusmaailmamme oppimisympäristöistä yltää reilusti yli liikunnan rajojen. 

Alustaan kirjaillut numerot auttavat matematiikassa, alueen ympäröivä luonto tai istutuspöydät ovat hyödynnettävissä biologiassa ja monipuoliset liikunnalliset ratkaisut yhdistävät liikunnan ja muut aineet. Interaktiiviset leikki- ja liikuntavälineet aktivoivat lapset sekä nuoret liikkumaan digitaalisin keinoin varastaen huomion älypuhelimilta. Hauskanpidon ohessa myös maantiede tulee tutuksi pelatessa interaktiivista oppivälinettä Memoa. 

Perinteisestä poikkeavat ja rajoja rikkovat alueet yhdistävät eri harrastustaustoista tulevia käyttäjiä. Kolmion malliin suunniteltu juoksurata, jota täydentää interaktiivinen DJ-pöytä sekä Parkour-alue yhdistää, opettaa ja viihdyttää. Lasten osallistaminen suunnitteluun ja päätöksentekoon...

Haluamme tarjota lapsille ja nuorille monimuotoisia sekä erilaisia ympäristöjä oppimiseen ja kehittymiseen. 

Suunnittelemme perinteisestä poikkeavia oppimisympäristöjä myös sisätiloihin. Tuotteet toimivat mm. lukunurkkauksina ja eriyttämistiloina ja niihin voi sisällyttää myös liikuntaa edistäviä elementtejä.

Koska tieto- ja viestintäteknologia ovat nykyaikaa ja osa monipuolisia oppimisympäristöjä, interaktiiviset leikki- ja liikuntavälineet sopivat erinomaisesti koulupihoille tarjoten alustan leikkiin ja oppimiseen. 

Kun Inclusive Design -suunnittelu otetaan huomioon laajasti oppimisympäristön suunnittelussa, puiston käyttäjien moninaisuus ja moninaiset tarpeet tulee huomioiduksi. On tärkeää tarjota kaikille tasa-arvoinen mahdollisuus leikkiin. Kokemuksellisuus sekä eri aistien monipuolinen käyttö lisää oppimisen elämyksellisyyttä. 

Inspiroidu