Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset

Dash Parkour

Dash Parkour on tuotesarja, joka syntyi ja muotoutui parkour-kulttuurin perusteella. Läheinen tutustuminen lajiin osoitti, että parkouraajilla on syvä kunnioitus sekä itse lajiin että toisiin harrastajiin. Tämä ajattelutapa otettiin lähtökohdaksi konseptin suunnittelussa. Parkour lajina itsessään on tuotteiden tärkein lähtökohta.

Kaikki Dash Parkour -tuotteet ja valmiit kentät on suunniteltu yhteistyössä Parkour Akatemian ammattilaisten kanssa. Jokainen elementti ja yksityiskohta palvelee yhtä tarkoitusta: toimia parhaana mahdollisena välineenä parkourin harjoitteluun. Dash Parkour kentät ovat intuitiivisia: lajin perusliikkeet on nähtävissä yhdellä vilkaisulla. Tuotteiden muotokieli ja sijoittelu ohjaavat ja innostavat liikkumaan aivan aloittejoita ja haastavat kokeneempia yhä erilaisiin suorituksiin.

Rekisteröidy ja kuuntele Parkour Akatemian ammattilaisten webinaari, mitä Dash Parkour oikeasti tarkoittaa! 

Kuuntele webinaari tästä

Miksi Dash Parkour?

 • Kaikki Dash Parkourin valmiit kentät eli Spotit tarjoavat tekemistä pienilläkin alueilla, koska tuotteet itsessään ovat monipuolisia ja oikealla etäisyydellä toisistaan.
 • Dash Parkourin katu-uskottava ulkonäkö vetoaa käyttäjiin ja inspiroi liikkumaan.  
 • Parkour-välineet on tarkoitettu kaiken tasoisille treenaajille ja erilaisiin tilanteisiin: kulmat eri asteissa ja erilaiset pinnat tarjoavat alustan hyppyihin, laskeutumisiin ja tasapainoiluun. 
 • Materiaaleiksi on valittu parhaiten parkourin harjoittelua palvelevat. Parkour asettaa esimerkiksi pintojen kitkalle kovat vaatimukset ja tähän on onnistuttu vastaamaan ja vieläpä eri olosuhteissa.
 • Dash Parkour on suunniteltu parkouraajilta parkouraajille pienimpiä ykstyiskohtia myöten. Parkourin ammattilaiset tuotesarjan takana ovat ottaneet huomioon kaikentasoiset käyttäjät lapsista aikuisiin ja aloittelijoista aina ammattilaisiin. 

Visuaalisuus

Visuaalinen design kumpuaa parkour-kulttuurista ja pitää sisällään esimerkiksi murrettuja värisävyjä sekä muraaleja erilaisilla pinnoilla. Lue lisää suunnittelijan blogista, miten Dash Parkourin visuaaliset teemat syntyivät.

Design tarvitsee empatiaa

Toiminnallisuus

 • Kaikki parkourin perusliikkeet ja toiminnot ovat hetkessä löydettävissä Dash Parkour -alueilla.
 • Intuitiivisuus: kuka tahansa kentälle tuleva keksii itselleen hetkessä omalle tasolleen sopivaa tekemistä, olipa kyse sitten lajin kokeneesta harrastajasta tai henkilöstä, jolle laji on vielä aivan uusi tuttavuus.
 • Monet yksityiskohdat kuten kahvat, pinnat ja tangot eri kulmissa mahdollistavan liikkeiden skaalauksen taitotason mukaan.
 • Tasoissa käytetty pinnoite tarjoaa tarjoaa juuri tarvittavan määrän kitkaa ja vieläpä hyvin erilaisissa olosuhteissa.
 • Seinäelementtäjä löytyy eri kallistuskulmalla ja tasoja hyvin eri muotoisia. Tämä tuo kentille tarvittavaa variaatiota ja mahdollisuutta skaalata liikkeitä taitotason mukaan.
Mitä parkour on?

Parkourissa

tavoitellaan yhtäjaksoista liikettä, jolla liikutaan sulavasti urbaanissa ympäristössä selvittäen vastaan tulevat esteet juosten, hyppien ja kiiveten.

Parkourilla on monia hyväksi havaittuja vaikutuksia 

 • Fyysiset hyödyt: koko kehon voimatasot lisäänytvät sekä kesävyyskunto kasvaa. Laji kehittää hyvin useita perusmotorisia taitoja kuten tasapainoilua ja hyppäämistä.
 • Sosiaaliset hyödyt: parkour estää syrjäytymistä, lisää solidaarisuutta harjoittelijoiden kesken. Parkourissa ei kilpailla, se kasvattaa itsetuntoa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta kannustuksen kautta.
 • Henkiset hyödyt: Lajissa alati läsnä oleva ongelmanratkaisu kehittää luovuutta. Parkourista saatava osaamisen ja pätevyyden tunne kohottaa itsetuntoa ja motivoi liikkumaan myös niitä henkilöitä, jotka eivät esimerkiksi ryhmä- tai koululiikunnassa tunne olevansa vahvimmillaan.

Parkour on katulaji.

Miksi kannattaa rakentaa alueita parkourin harjoitteluun?

 • Dash Parkour mahdollistaa hyvät ja monipuoliset toiminnot pienellekin alueelle ja rajattoman määrän liikeyhdistelmiä.
 • Kaduilta ei kaikkia parkourin liikkeitä mahdollistavia esteitä löydä samasta paikasta.
 • Alueiden skaalautuvuus tarjoaa mahdollisuuden niin aloitteljoille kuin jo kokeneemmille treenaajille ja he voivat harjoitella samalla alueella yhdessä. Valmis alue on myös sosiaalisesti hyväksytty treenaamista varten.
 • Alueesta muodostuu kuin itsestään kohtaamispaikka lajin harrastajille, jotka neuvoineen tarjoavat myös uusille harrastajille helpon ja luonnolliset tavan päästä mukaan.
 • Parkour-alue on jo testattu ja laadittu turvallisuusstandardien mukaiseksi. Puistojen huolto ja sijainti lisäävät omalta osaltaan turvallisuutta.
 • Dash Parkourin välineet viistoine muotoineen ja sijoitteluineen inspiroivat liikkumaan ketä tahansa alueelle tulevaa.

Lue lisää Parkour Akatemian Jaakko Junttilan blogista:

Mikä tekee parkour-alueesta hyvän?

Onko parkour turvallista?

Parkour antaa usein mielikuvan, että lajissa tehdään vain isoja ja vaarallisia hyppyjä esimerkiksi rakennusten katoilla. Tämä kuva leviää etenkin sosiaalisessa mediassa. Todellisuus on kuitenkin avain toinen: riskejä ei oteta ja videoilla näkyviä temppuja on treenattu paljon ja kauan ennen niiden kuvaamista.

 • Riskien ja omien kykyjen arviointi on tärkein osa parkourin harjoittelua.
 • Tutkimusten mukaan parkour on turvallisempaa kuin jalkapallo.
 • Katso videolta, mitä asiaa tutkineet ammattilaiset ovat asiasta mieltä. 
Anchor ID: Dash Parkour tuotteet, Name: TUOTTEET
Dash Parkour tuotteet nyt tuotehaussa
Anchor ID: Dash Parkour layoutit, Name: LAYOUTIT
LAYOUTIT

Parkour-välineiden asettelu toisiinsa nähden on tarkkaa työtä, jotta alueen kaikki eri käyttäjäryhmät tulee huomioitua tarpeineen. Dash Parkourin kaikki valmiit alue-layoutit on suunniteltu Parkourakatemian kanssa yhteistyössä, jotta etäisyydet ovat varmasti oikeassa suhteessa. Dash Parkour -tuoteryhmässä on kahdenlaisia valmiita kokonaisuuksia, spotteja ja moduuleja.

 

Spotit

Spotit ovat täysin valmiita parkour-alueita, joihin suunnittelutyötä ei enää tarvita. 

Moduulit

Moduulit ovat pienempiä kokonaisuuksia spoteista. Dash Parkour moduulien avulla voi suunnitella juuri omia tarpeita varten oman alueen erilaisilla harjoittelupainotuksilla. Etäisyydet ja parkourin standardi on otettu valmiiksi huomioon, jolloin sijoittelut tulevat varmasti oikein. Kahden tai useamman moduulin yhdistämiseen on muutama helppo sääntö, joita moduulien reunaviivat ohjaavat.

 

Spotit
Moduulit
Anchor ID: Dash Parkour videot, Name: VIDEOT
Anchor ID: Dash Parkour yhteys, Name: OTA YHTEYTTÄ