Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset

12 yhtymäkohtaa YK:n globaaleihin tavoitteisiin

Liiketoimintamme on tiiviisti kytköksissä kaiken ikäisten ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Vastuullisuustyössämme tunnistimme 12 yhtymäkohtaa YK:n asettamiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Lue lisää YK:n globaaleista tavoitteista.

Tavoite 3: 

Leikki- ja liikuntapaikkavälineemme, harraste- ja kilpaurheilualueet, teemoitetut aktiviteettipuistot ja ulkokalusteemme liittyvät suoraan tähän tavoitteeseen edistää eri-ikäisten ihmisten hyvinvointia ja terveyttä leikin, liikunnan, urheilun sekä yhdessäolon kautta.

Tavoite 4:

Laadukas koulutus. Tutkimuksesta tiedämme, että leikin lomassa lapset oppivat myöhemmin elämässään tarvittavia tärkeitä motorisia, kognitiivisia, sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja. Tuotevalikoimassamme on monia oppimista tukevia interaktiivisia leikki- ja liikuntavälineitä. Päiväkodeissa ja kouluissa ulkoliikunnan tiedetään edesauttavan oppimista, edistävän motoristen taitojen kehittymistä ja fyysisen kunnon vahvistumista sekä vaikuttavan aivojen toimintaan. Happihyppely on aina paikallaan!

Tavoite 5:

Sukupuolten välinen tasa-arvo. Leikki- ja liikunta kuuluvat kaikille, ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan tai kulttuuriin katsomatta. Tuotevalikoimamme on suunniteltu niin, että se tukee yhdenvertaisia mahdollisuuksia leikkiin, liikuntaan ja yhdessäoloon. Olemme huomioineet tuotteissamme inklusiivisuuden, minkä ansiosta tarjoamme tasa-arvoisia ympäristöjä myös erilaisia rajoitteita omaaville ihmisille.

Tavoite 7:

Energia. Tuotteidemme valmistuksessa käytetään sähkö-, kaasu- ja vesienergiaa. Tavoitteenamme on, että tuotannossa ja toimitiloissamme käytettävä energia olisi mahdollisimman puhdasta sekä ekologisesti tuotettua.

Tavoite 8:

Työolosuhteet ja taloudellinen kasvu. Tehtaamme sijaitsevat Pohjoismaissa ja Virossa, joissa työolosuhteiden vaatimustaso säädetään laissa. Työolosuhteet, kuten työturvallisuus, ergonomia, yhdistymisvapaus, työaikalainsäädäntö ja palkkausperusteet, auditoidaan asianomaisten viranomaisten toimesta säännöllisesti. Alihankintaverkostomme osalta pyrimme varmistamaan, että yhteistyökumppanimme noudattavat maansa työolosuhteita määritteleviä lakeja ja asetuksia sekä kansainvälisiä sopimuksia.

Toimivat ja turvalliset työolosuhteet sekä hyvä työilmapiiri mahdollistavat monimuotoisuuden, teknologian hyödyntämisen ja innovaatioiden syntymisen, jotka puolestaan edistävät taloudellista kehitystä.

Tavoite 9:

Toimiala, innovaatio ja infrastruktuuri. Lappset vaikuttaa toimialansa kehitykseen mm. olemalla jäsen Euroopan laajuisessa FEPI-yhteistyöjärjestössä. FEPI = Federation of European Play Industry. Hyödyntämällä puhtaita ja ympäristöystävällisiä teknologioita ja tuotantoprosesseja myötävaikutamme toimialamme kehitykseen. Innovaatiot, kuten teknologiaa ja fyysistä leikkiä sekä liikuntaa, yhdistävät tuotteet ovat toimialallaan edelläkävijöitä.

Tavoite 11:

Vastuulliset kaupungit ja yhteisöt. Tuemme kaupunkiympäristöjä ja yhteisöjä luomalla pitkäikäisiä leikki-, liikunta- ja urheiluympäristöjä, jotka ovat inklusiivisia ja saavutettavia kaiken ikäisille ihmiselle, myös erilaisia rajoitteita omaaville.

Tavoite 12:

Vastuullinen kulutus ja tuotanto. Johdonmukainen ja kestävää kehitystä tukeva hallinto sekä vastuullinen luonnonvarojen käyttö ovat keskeisiä periaatteitamme. Tuotantoprosessissa käytettävien kemikaalien ja muiden raaka-aineiden asianmukainen käyttö sekä kierrätys tukevat kestävää kehitystä.

Tavoite 13:

Ilmasto. Valmistamamme tuotteet kestävät pitkään. PlayCare –palvelumme toteuttaa kiertotalouden periaatetta asennuksesta kuntotarkastukseen, huoltoon, korjaukseen, alustojen puhdistukseen ja kierrätykseen. Säännöllisesti huollettuina tuotteidemme elinkaari pitenee entisestään, mikä tukee kestävää kehitystä. Tuotantolaitoksissamme ja toimitiloissamme pyrimme kehittämään energiatehokkaita ratkaisuja, jotka pienentävät hiilidioksidipäästöjä ja energiankulutusta.

Tavoite 15:

Elämää maalla. Hyödynnämme tuotteissamme puuta raaka-aineena. Se tuotetaan Suomessa kestävän kehityksen mukaisesti hoidetuissa metsissä. PEFC CoC-alkuperäketjun hallintaa osoittava sertifikaatti varmistaa puuraaka-aineen alkuperän.

Tuoteratkaisumme tukevat kaiken ikäisten ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Turvalliset, toiminnalliset ja kestävät leikki- sekä liikunta-alueet, harraste- ja kilpaurheilukentät, puisto- ja kadunkalusteet sekä teemoitetut aktiviteettipuistot liikuttavat miljoonia ihmisiä eri puolilla maailmaa.

Tavoite 16:

Rauha, oikeudenmukaisuus ja instituutiot. Pyrimme ennaltaehkäisemään ja torjumaan korruptiota sekä lahjontaa niiden kaikissa ilmenemismuodoissaan. 

Tavoite 17:

Yhteistyökumppanit. Koemme, että yhteistyökumppaneiden verkosto ja muu sidosryhmäyhteistyö ovat tärkeitä osa-alueita kestävän kehityksen edistämisen matkallamme.

Tutustu myös