Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Arjen valintamme - Lappsetin ilmastotekoja

Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi olemme tehneet monia toimenpiteitä, joilla vähennetään energiankulutusta ja lisätään kierrätystä.

Tässä muutamia parin viime vuoden aikana tehdyistä toimenpiteistä Rovaniemen ja Tallinnan tuotantolaitoksissamme.

Rovaniemen tehdas

 • Dieselkäyttöisiä trukkeja alettiin vuodesta 2018 alkaen vaihtaa sähkökäyttöisiin. Tehtaan trukkikanta siirtyy vaiheittain sähkökäyttöisiin trukkeihin. Muutos vaikuttaa positiivisesti mm. työergonomiaan, työviihtyvyyteen, tehtaan sisäilmaan ja vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
 • Tuotantoalueiden sisäisen logistiikan muutoksilla on saatu trukkien ajomatkoja lyhennettyä, mm. tarkastustilan sijoittaminen vastaanoton yhteyteen, mikä puolestaan vaikuttaa myönteisesti komponenttien virtausnopeuteen. Trukkiliikenteen kehittämisen myötä päästöt pienenevät ja polttoaineen käyttö vähenee.
 • Tuotanto- ja varastotiloissa on vaihdettu vanhan tyyppisiä valaistuksia led-valaisimiin, ja niiden määrää lisätään vaiheittain. Näin energiankulutus pienenee.
 • Varastotilojen valaistuksia muutettu päälle/poiskytkennästä tunnistinautomatiikalle, mikä vähentää sähköenergian käyttöä. Tunnistusautomatiikalla toimivaan valaistukseen siirrytään vaiheittain.
 • Pakkausmuovikalvojen keräys ja paalaus kierrätykseen on ollut käytäntönä monien vuosien ajan.
 • Puun suojauksessa siirrytty boorivapaaseen suoja-aineeseen.
 • Puutuotannon maalauslinjan pesusta aiheutuvien jätevesien sakkautuksella saavutetaan merkittävä hyöty jätemäärän pienentyessä vuositasolla.
 • Puutuotannon laaduntarkastuksen hylkäämä ylijäämäpuu kierrätetään tehtaan vieressä olevaan Rovaniemen kaupungin kaukolämpölaitokseen käytettäväksi rakennusten lämmitysenergiana.

Tallinnan tehdas

 • Tallinnan tehtaalla vaihdettiin heinäkuussa 2019 jäähdytyslaitteisto vanhasta ON-OFF -tyyppisestä uuteen inverter-tyyppiseen laitteistoon. Viron tehtaalla jäähdytysenergian tarve on suuri, ja säästö syntyy tarkemmasta sekä optimaalisesta laitteen ohjauksesta.
 • Metalliosien pulverimaalauksessa on siirrytty sinkkivapaaseen pohjamaaliin. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että ylijäävä pulverimaali voidaan kerätä talteen ja uusiokäyttää maalausprosessissa, mikä vähentää hävikkiä.
 • Pulverimaalattavien metalliosien pohjamaalausuunin säteilylämmittimet vaihdetaan energiaa säästävämpiin.
   
Tutustu myös