Tuotteet
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset
Sisältö
Ei hakutuloksia
Kaikki hakutulokset

YHTEISTYÖLLÄ KOHTI VASTUULLISEMPIA VALINTOJA

Edellytämme, että merkittävimmät yhteistyökumppanimme ja alihankkijaverkostomme sitoutuvat noudattamaan vastuullisuusperiaatteitamme. Vuodesta 2015 lähtien suuri osa hankinta-arvoltaan merkittävimmistä yhteistyökumppaneistamme on jo sitoutunut ISO 26000 –standardin suositusten mukaisiin vaatimuksiin, taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen vastuullisuuden osa-alueista.

Vastuullisuus ja ympäristöasiat esiin jo neuvotteluvaiheessa

Alihankintatoimittajien ja muiden toimittajien valinnoissa huomioimme mm. sosiaalisen vastuullisuuden ja ympäristöasioiden vaatimukset yhteistyöneuvotteluiden alkuvaiheessa. Pidämme tärkeänä, että tavaratoimittajiemme arvoketju vastaa yrityksemme arvomaailmaa. Varmistamme, että toimittajamme täyttävät vastuullisuuteen liittyvät vaatimukset myös käytännön vierailuin.

Hankintaketjussamme olevilta hankinta-arvoltaan merkittävimmiltä toimittajilta edellytämme, että he

  • Noudattavat lainsäädäntöä.
  • Kunnioittavat ihmisoikeuksia.
  • Täyttävät työympäristöä koskevat vaatimukset, jotka kieltävät mm. lapsityövoiman ja pakkotyövoiman käytön, eivät palkkaa alle 15-vuotiaita tai oppivelvollisuuden kesken olevia nuoria vaarallisiin työtehtäviin, kunnioittavat työntekijöiden yhdistymisvapautta, eivät harjoita suoraa tai epäsuoraa syrjintää rotuun, väriin, sukupuoleen, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, siviilisäätyyn, raskauteen, vanhemmuuteen, uskontoon, sosiaaliseen, etniseen tai kansalliseen alkuperään, poliittiseen mielipiteeseen tai muuhun lailla suojattuun ominaisuuteen liittyen sekä kohtelevat työntekijöitään kunnioittavasti ja arvokkaasti.
  • Huolehtivat työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta.
  • Toimivat ympäristöä kunnioittaen ja ympäristöasioista huolehtien.
  • Eivät sorru lahjontaan tai käytä kiellettyjä menettelytapoja liiketoiminnassaan.
  • Eivät tarjoa kohtuuttomia liiketoiminnan etuuksia, kuten lahjoja ja vieraanvaraisuuksia Lappsetin työntekijöille, edustajille tai näiden läheisille.
  • Eivät osallistu rahanpesuun tai muiden toimesta käytä varojaan rahanpesutarkoituksiin.Toimivat reilun pelin hengen mukaisesti suhteessa kilpailijoihin.
  • Lappsetilla on oikeus säännöllisesti tarkastaa hankintaketjuunsa kuuluvien yhteistyökumppaneiden toiminta.
Tutustu myös